Tweede verslag – VN gevra om geweld teen boere in SA te ondersoek

‘n Spesiale ondersoekeenheid na geweld en gruwelmisdade teen minderhede behoort opgerig te word onder die toesig van die VN se Spesiale Rapporteur oor Minderheidsaangeleenthede, en hulle eerste ondersoek moet hulle in Suid-Afrika kom uitvoer oor die plaasmoorde.

Dit is een van die voorstelle wat TLU SA se Assistent-Hoofbestuurder, mnr. Henk van de Graaf, voorgelê het aan die VN se Forum oor Minderheidsaangeleenthede wat tans in Genéve, Switserland, in sitting is. 

Die Forum fokus vanjaar op geweld en gruwelmisdade teen minderhede, en TLU SA het plaasmoorde in Suid-Afrika daar onder die vergrootglas gaan plaas.

TLU SA sê in sy mosie dat hy as oudste landbou-organisasie in Suid-Afrika, die tradisioneel kommersiële landbouer verteenwoordig. Hierdie mense is hoofsaaklik afkomstig uit die Afrikanergemeenskap, wat in die Suid-Afrikaanse opset as ‘n minderheid beskou word. Die boere is boonop ‘n strategiese minderheid aangesien hulle nie net voedsel voorsien aan Suid-Afrika nie, maar tot ‘n groot mate aan die Suider-Afrika streek. Hierdie strategiese minderheid van ‘n minderheid moet dus aandag kry, veral as in ag geneem word dat hulle vermoor word teen 133 per 100,000 van die bevolking, terwyl die wêreldgemiddelde moordsyfer 7 per 100,000 van die bevolking is.

“Dit beteken dat om in Suid-Afrika te boer die gevaarlikste beroep ter wêreld is,” sê mnr. Van de Graaf van TLU SA.

Die nuwe grondeiseproses wat ingestel is, gaan ook daartoe lei dat kundige boere vervang word met nuwe “landbouers” wat nie die kundigheid het nie. Dit gaan lei tot voedselskaarste op die lang termyn, wat weer sal lei tot nog meer plaasmoorde, was TLU SA se waarskuwing aan die VN.

Ander voorstelle wat TLU SA aan die hand gedoen het, is dat daar ‘n meganisme gevind moet word om regerings te dwing om aan minderheidsake aandag te gee; dat ‘n regsraamwerk daargestel moet word vir wanneer nie-regeringsorganisasies wil optree as die Staat niks doen nie, terwyl verseker word dat daardie organisasie nie geviktimiseer of vervolg word nie; en dat ‘n glashelder wyse van optrede daargestel moet word vir hoe en wanneer die internasionale gemeenskap ingeskakel sal word om verdere lewensverlies, soos in die geval van Suid-Afrikaanse plaasmoorde, te voorkom.

Al die voorstelle van die Forum sal in ‘n verslag saamgevat word en dan sal daar verder mee gehandel word.

Suid-Afrika se permanente buitelandse gesant in Genève het onmiddellik die mosie aangevra.

TLU SA het ook ‘n volledige memorandum oor plaasmoorde aan die Forum se sekretariaat oorhandig.