Stryd om TB geneesmiddels verskerp

Die woelinge rondom medikasie vir die behandeling van middel-weerstandige tuberkulose is besig om hewiger te raak tussen belanghebbendes, en argumenste word geopper dat mense onnodig sterf wens traagheid om middels goed te keur.

Dit is die mening van medici wat tengunste daarvan is dat generiese middels toegelaat word in die behandeling, aangesien die geregistreerde produk se alleenreg reeds geruime tyd gelede verval het.

Die frustrasie het verhoog nadat dit bekend geword het dat die Medisyne Behherraad (MBR) nog nie die gebruik van generiese middels goedgekeur het nie.

Medici sê die patentereg op die geregistreerde produk het reeds in Augustus verval, en daarom behoort generiese middels toegelaat te word weens die bekostigbaarheid daarvan teenoor die geregistreerde produk.

Die geregistreerde produk, Zyvoxid, se patentereg het reeds verval en daarom behoort mense vinnig gehelp te word met die goedkoper middels wat beskikbaar is, aangesien te veel mense onnodig te sterwe kom weens die onbekostigbaarheid van die geregistreerde produk.

Medici en aktiviste eis dat die generiese produk onverwyld geregistreer word en dat die gesloer daarmee nou gestaak sal word.

Die aktiviste is omgekrap omdat Dokters Sonder Grense (MSF) ná ’n lang stryd  ’n spesiale lisensie gekry het om die generiese produk Linezolid aan te koop, en toe te dien aan pasiënte wat in ’n kliniek in Khayelitsha behandel word.

Die aktiviste sê die geregistreerde produk kos sowat R700 per pil en die generiese produk kos slegs R88 per pil.

Aktiviste, dokters en verpleegpersoneel het verlede week voor die kantoor van die MBR opgedaag en ’n brief aan die bestuur oorhandig waarin geëis word dat die aangeleentheid “dringend reggestel” word.