Steves kla oor stief reklame

Tans het “die Steves van dié wêreld” dit nogal hotagter.

Die sosiale media het nogmaals die platform geword waar bepaalde naamgenote hulle ongelukkigheid te kenne gee omdat hulle meen hulle word heel stief behandel deur First National Bank (FNB) se advertensieveldtog, “Un-Steve yourself”.

’n Facebook-blad is selfs begin om ongelukkige Steves te verenig in hul verset teen FNB.

In die FNB-veldtog is Steve (of Werner) ’n hulpelose karakter wat dom genoeg is om met ’n ander bank sake te doen. Die jongste Steve-advertensies raai FNB mense aan om tog nie soos Steve te wees nie, oftewel “un-Steve yourself”.

Ander Steve-naamgenote lag die hele storie weer af en benader dit met humor.

Volgens FNB se bemarkingsafdeling is Steve die naam van die karakter wat in een van hulle mees suksesvolle advertensieveldtogte tot op datum verskyn het.

Van die beswaarde naamgenote het die gesagsliggaam vir reklamestandaarde (ASA) genader en die organisasie sal waarskynlik binnekort uitspraak hieroor lewer.