Staat erken transformasie misluk

‘Transformasie’ waarvolgens sogenaamde regstellende aksie en kaderontplooiing hoofsaaklik deurgevoer word, het die staatsdiens op die rand van die afgrond.

‘n Verdoemende verslag hieroor is tydens die Staatsdienskommissie (SDK) se tweedaagse kongres in Verwoerdburg vir bespreking voorgelê.

Die waarnemende voorsitter van die SDK, adv. Richard Sizani, het die kommissie gevra om die moontlikheid te bespreek dat die tyd aangebreek het om die ‘transformasie’-beleid te hersien.

Die noodsaak vir hersiening blyk volgens die verslag daaruit dat die sogenaamde kaderontplooiing, regstellende aksie en transformasie die hoofredes vir swak dienslewering is. Juis daarom is baie staatsdepartemente op die rand van ineenstorting en gaan gebuk onder wanadministrasie, ‘n tekort aan vaardighede en korrupsie, word in die verslag gesê.

Volgens Sizani moet daar besin word of die tyd nie na 20 jaar aangebreek het om sake weer in oënskou te neem “sonder om vingers te wys” nie. Die moontlikheid van toelatingseksamens vir staatsamptenare en ‘n verbetering van hulle na-skoolse opleiding is onder meer deur hom geopper.

Foto – adv. Richard Sizani