Shuttleworth maan Reserwebank

“Dit sal beslis nie in die openbare belang wees as die Reserwebank hom tot die konstitusionele hof gaan wend oor die R250 miljoen wat die instelling aan hom moet terug betaal nie”, het hy in ’n verklaring gesê.

Shuttleworth sê dat dié langdurige hofstryd nog altyd vir hom persoonlik baie belangrik was, maar vind dat dit nou hoogstens van geskiedkundige belang vir die publiek is aangesien die uitgaan-heffing reeds in Oktober 2010 afgeskaf is.

Dit is afgeskaf nadat hy die R250miljoen moes betaal aan die Reserwebank.

Die Reserwebank se heffings op alle kapitaal bo R750,000 wat uit die land geneem is, het die staat se koffers met byna R3 miljard gevul vir die tydperk tussen Februarie 2003 en November 2010.

Hy twyfel of die Minister of die Reserwebank suksesvol sal wees om die konstitusionele hof te oortuig oor die saak aangesien hulle hofstukke onvoldoende en onvolledig is.