Shell angstig oor skaliegas

As daar nie aktief gewerk word om skaliegas te ontgin nie, sal almal altyd wonder wat die korrekte optrede sou wees.

Dit is die mooipraat gedagtes van Shell Suid-Afrika se woordvoerder tydens ’n mediakonferensie rakende die ontginning van skaliegas.

Hy beweer dat hulle slegs wil vasstel of skaliegas-ontginning ekonomies ontgin kan word in Suid-Afrika, en meer in besonder, in gebiede van die Groot Karoo.

Die Maatskappy beweer dat hulle met ’n ontdekkingsreis wil vasstel wat die moontlikhede is, en terselfdertyd die mense van die land daarvan bewus maak dat die ontginning nie so dramaties is as wat mense dit maak nie.

Hy beweer ook dat die ontginning van gas die land se energiekrisis baie vinnig sal oplos en vind dit onbevredigend dat die regering na sowat ses jaar, nog steeds nie ’n finale besluit geneem het nie.

Die Nederlandse Oliemaatskappy Shell het intussen sy aansoek ingedien om na skaliegas te begin soek in die Groot karoo, wat ’n gebied van  bykans 90,000 km²beslaan.

Chevron, en Challenger Energy, ’n Australiese maatskappy, het ook aansoek gedoen om ’n eksplorasie-lisensies vir die gebied.

Die Departement van Minerale Hulpbronne sê die lisensies kan eers teen die middel van 2015 uitgereik word.

Shell SA wil ses boorgate sink in die Groot Karoo teen ’n geraamde koste van meer as R2 miljard per boorgat.

Daarna kan dit nog ’n verdere tien jaar neem voordat kommersiële produksie begin kan word om die geraamde 42 triljoen kubieke vt. te ontgin.

Shell het egter te kenne gegee dat die moontlikheid bestaan dat daar geen skaliegas in die Karoo is nie, maar kenners meen dit is nie korrek nie.