SA-kinders aanbeveel om pad te gee

Die hoë misdaad  en  werkloosheid veroorsaak dat meer as die helfte van Suid-Afrika se ouers meen dit sal beter wees as hulle kinders  die land verlaat.

Ouers beoordeel die vooruitsigte vir hul kinders in Suid-Afrika besonder negatief, veral weens die hoë misdaad in die land. Naas die vrese oor misdaad is daar natuurlik die bekommernis dat hulle kinders nie eendag werk sal kry nie.  Misdaad en werkloosheid is immers van die hoofredes waarom volwassenes die afgelope twee dekades uit Suid-Afrika padgee.

‘n Landswye opname onder ouers deur ‘n filiaal van ‘n koerantgroep toon dat 54% reken dit sal beter wees indien hulle kinders elders ‘n heenkome vind. Bykans 80% dink dat Suid-Afrika nie tans ‘n veilige plek is nie, en 68% reken dit sal ook nie in die toekoms veilig wees nie.

Die SAPD se misdaadstatistiek wat onlangs vir 2012/2013 vrygestel is, het inderdaad ‘n baie donker prentjie geskets. Die tragedie is dat hierdie syfers reeds ten minste ses maande verouderd is wanneer dit vrygestel word, en die situasie kan in werklik nog veel erger wees as wat deur die statistiek weergegee word.

Ook ten opsigte van werkloosheid is ouers se bekommernis nie vergesog nie. Suid-Afrika het die derde hoogste werkloosheidskoers in die wêreld vir mense tussen die ouderdomme 20 en 24 jaar volgens die Wêreld Ekonomiese Forum se Globale Risiko-verslag vir 2014.

Die beïnvloeding van kinders deur hulle ouers kan verseker nie onderskat word nie, en sal ook geld indien hulle aangemoedig word om eerder die land te verlaat om elders ‘n heenkome te vind.  Hierdie tipe opname weerspieël wat Suid-Afrikaners eintlik werklik dink oor die situasie in die land omdat ouers altyd net die allerbeste vir hulle kinders wil hê.