S.A. kredietgradering afwaarts

Die internasionale kredietgraderingsagentskap, Moody’s, het op 5 November Suid-Afrika se kredietwaardigheid met een vlak verlaag tot Baa2. Dit is die laagste vlak voordat ‘n “C” gradering inskop en twee plekke voordat dit as ‘n rommel-ekonomie (“junk” in Engels) geklassifiseer word.  Fitch se gradering vir die land kom nou ooreen met die van Moody’s.

Standard and Poor’s se gradering is reeds een vlak laer as die van die ander twee instansies.

Redes deur Moody’s vir die afgradering word aangegee as swak ekonomiese groei weens strukturele swakhede soos onbetroubare elektrisiteit voorsiening stygende rentekoerse, gebrek aan vertroue deur buitelandse beleggers en die land se swak betalingsbalans.

Al die faktore aangevoer deur Moody’s wys op swak regering wat onsekerheid skep met uitsprake wat die sakewêreld ontstel en die gebrek aan doelgerigte leiding waar gesonde ekonomiese beginsels ondergeskik gestel word aan  ideologiese beleid.