RSA skole is nie funksioneel nie

’n Onderwys-navorser, prof. Servaas van der Berg, van die Departement Ekonomie by die Universiteit Stellenbosch reken dat 80% van Suid-Afrika se skole nie funksioneel is nie wat veroorsaak dat die land mank gaan aan geskoolde werkers om die landsekonomie te laat groei.

Hy het daarop gewys dat die land se swak skoolprestasie kommerwekkend is, want slegs 51% van die leerlinge wat in 2002 skool toe is, het matriek bereik.

Van diegene wat matriek bereik het, kon net 24% slaag, en net 16% het vrystelling gekry om verder te studeer.

Hy wys daarop dat leerlinge telkens die swakste presteerders is wanneer hulle op internasionale vlak moet meeding.

Hy sê die belangrikste faktor vir goeie gehalte onderwys is nie die beskikbare hulpbronne nie, dit is wat in die klaskamer gebeur.

Studies wat gedoen is, wys dat die onderwys korps nie oor die kennis beskik om leerlinge toe te rus nie, en daarby ontbreek die wil ook somtyds.

Hy sê grootskaalse ongelykhede in die onderwysstelsel strook met klas- en rasverdelings en meen dat onderwys onder apartheid die skoolstelsel baie uitgebrei het.

Prof. Van der Berg het daarop gewys dat mense met grade sowat drie keer meer verdien as diegene met ’n matrieksertifikaat.

Hy meen die vooruitsigte vir verbetering in gehalte in openbare skole bly skraal.

Foto – prof. Servaas van der Berg