Republiek of Piesangrepubliek?

Die woord piesangrepubliek dui op ’n bestel in ‘n land waar die regering daarop fokus om ‘n klein uitverkore groep te bevoordeel en te verryk. Dit kan ook as ’n diktatorskap gesien word wat sekere instansies en strukture bevoordeel.

Meer as een betekenis word aan die woord gegee, want daar is selfs die gedagte by sommige mense dat dit ’n land is waar ape die regeerders is.

Hoe dit ook al sy, ’n republiek en ’n piesangrepubliek is so vêr van mekaar verwyder as wat die ooste verwyder is van die weste.

’n Republiek, soos ons volk dit ken en verstaan, is ’n land wat deur verkose volksgenote regeer word tot voordeel van die hele volk. Dit staan ook bekend as volksrepubliek en word uit die volk, vir die volk gekies om te regeer.

Nou is dit na my mening so dat mense geneig is om die woord piesangrepubliek te gebruik as daar iets haper in ons land se stelsel van regeer.

As ons egter kyk na faktore en beleid wat toegepas word, soos die “affirmative” gemors, die “swart bevoordeling” (BEE) die verneukery deur polisie om misdadigers te laat los kom, korrupsie, die terrorisme en ’n duisend ander gruwelikhede, dan kan ek nie anders as om te dink dat die omskrywing “piesangrepubliek” ’n uitermatige sagte beskrywing is van ons land nie.

Ek dink ons leef in ’n piesangrepubliek wat voorheen tot ’n mate geneig het om ’n volksrepubliek te word, maar die slaprug regeerders het verkies om die land met ’n kullery by die stembus, aan die regeerders van die huidige piesangrepubliek te oorhandig.

Dalk is ek te optimisties in my pessimisme.

Jan de Beer

 

Jan de Beer is ’n afgetrede sakeman van Pretoria en ’n gereelde, toegewyde leser van Die Vryburger.