Regering se onderwysplan summier verwerp

Die regering se jongste plan om slegs een handboek vir elke skoolvak van elke graad  beskikbaar te stel, is deur al drie die groot Onderwys-vakbonde verwerp.

Die voorstel wat deur ANC-lede gemaak is, is ’n duidelike poging om twee doelwitte te bereik, naamlik om koste te bespaar, en om die kondisionering van leerlinge te bespoedig.

Dit is die mening van ’n voormalige inspekteur van onderwys wat verkies om anoniem te bly.

Chris Klopper, die Uitvoerende Hoof van SA Onderwysunie (SAOU) meen dit gaan nie die nodige akademiese ruimte bied vir diverse, kritiese en wye denke skep wat uiters noodsaaklik is om ’n breë perspektief oor ’n onderwerp of aangeleentheid te kry nie.

Leerling en onderwysers moet die geleentheid kry om hulleself in staat te stel om probleme vanuit verskillende hoeke te benader en op te los, het ’n ervare onderwyser gesê.

Daar durf nie net een handboek vir geskiedenis wees wat eensydig ’n perspektief probeer bied aan leerlinge nie.

Die “een-handboek” idee is afkomstig van die ANC en is tydens die Kongres van 2012 voorgestel en deur die party aanvaar.

Angie Motshekga, die Minister van Onderwys, het die deelname van openbare instansies rakende die proses ten einde laat loop.

’n Departementele woordvoerder het glo gesê die “een-handboek” gedagte is niks nuut nie en al is daar baie titels per vak beskikbaar, sal skole slegs een daarvan aanskaf.

Sadou, Naptosa en die SAOU het al drie ’n eenparige reaksie getoon en die voorstel summier verwerp.