Raak Afrikaans nog beter baas

Afrikaans het ‘n wonderlike aanlyn-helper gekry in die vorm van ‘n nuwe webwerf, bekend as www.beterafrikaans.co.za.

Met hierdie gratis webdiens kan Afrikaanse taalgebruikers en aanleerders ‘n hele reeks kitsoplossings kry wat wissel van basiese spelling tot wenke en skryfhulp omtrent taalreëls waarmee gewoonlik gesukkel word. Die spelling en skryfhulp word baie gebruikersvriendelik aangebied aangesien dit eenvoudig en so kort as moontlik is sodat dit maklik onthou kan word.

Belangstellendes kan selfs kies om op verskillende vlakke (vlak 1 = maklik tot vlak 3 = moeilik) te registreer.

Tameletjies soos los en vas skryf asook hoof- en kleinletters kom ook aan die orde en kan die lewe sommer makliker maak deur dit blitsig aanlyn na te slaan. Boonop is daar meervoude en weetwoorde beskikbaar om na te gaan. En sommer as ‘n bonus is daar uitdrukkings en segswyses waarvan Afrikaans so ‘n kleurryke skat het.

Intekenare kan kies of die webwerf daagliks  ʼn e-pos kan aanstuur met ʼn taaltoets wat sommer vinnig voltooi kan word. Sodoende kan elkeen, na gelang van die vlak waarop hulle geregistreer het, hulleself uitdaag, hulle puntestand dophou en hulself met die ander deelnemers vergelyk.

Kortom, volgens die beskrywing van die diens op die webblad: “Beter Afrikaans is daar om jou te help: ‘n vriendelike assistent wat jou in staat stel om beter in Afrikaans te skryf.”

Beter Afrikaans is ontwikkel in samewerking met ʼn soortgelyke webdiens vir Nederlands, Beter Spellen (www.beterspellen.nl). Beter Spellen is rasend suksesvol in Nederland en België, met meer as 90,000 aktiewe gebruikers en verower jaar na jaar gesogte pryse.