Pretoria in finansiële moeilikheid

Die metroraad van Pretoria is in finansiële moeilikheid en moet nou dringend planne tot uitvoer bring om sy geldelike verpligtinge na te kom.

Van die belangrikste maatreëls wat nou toegepas moet word, is die besluit van die raad om kragverbruikers se toevoer af te sny wat nie daarvoor betaal nie.

Die raad is genoodsaak om die stappe te volg nadat dit aan die lig gekom het dat R6,6 miljard uitstaande is vir elektrisiteit wat verbruik is en waarvoor daar nie betaal word nie.

In ’n tweede stap het die raad besluit om van sy grond te verkoop in ’n poging om die skuldlas te verlig.

Tot hede het die ANC beheerde raad hom nie gesteur aan waarskuwings om sy administrasie en invorderings behoorlik te bestuur nie, en moes nou dringende maatreëls in werking stel.

’n Woordvoerder van die munsipaliteit sê meer as 180,000 kennisgewings is aan wanbetalers gestuur, en ’n verdere 3,500 finale kennisgewings is aan skuldenaars gestuur.

In die Pretoria metrogebied is 38 skole se krag afgesny weens wanbetaling, en ’n verdere 102 skole gaan dieselfde pad loop as betalings nie spoedig gemaak word nie.

Talle ondernemings en huishoudings skuld die munisipaliteit astronomiese bedrae wat daarop dui dat die amptenare nie hulle invorderings verantwoordelikheid nakom nie, word gesê.

Huiseienaars, waarvan die oorgrote meerderheid in lokasies woon, is die grootste sondaars en skuld sowat R3,6 miljard, en sakeondernemings skuld R1,8 miljard, terwyl staatsdiens instellings R424 miljoen verskuldig is.

Die raad moes 30 maatskappye aanwys wat as “arbeidsmag” aangestel om die afsluitings en heraansluitings te behartig.

Die munisipaliteit is egter bereid om met verbruikers te onderhandel oor ’n afbetaal-stelsel.