Poskantoor se dae getel

Alles dui daarop dat die Suid-Afrikaanse Poskantoor se dae getel is, tensy iets drasties en baie vinnig gedoen word om die wankelende diens reop te hou.

Gedurende die afgelope ses maande het die Poskantoor se verlies die hoogte ingeskiet, en word geraam op sowat R500 miljoen, het ’n woordvoerder in die parlement bekend gemaak.

Alhoewel die stakers weer begin werk het, en posaflewering weer begin het, is die massa opgehoopte pos wat lê en wag om gesorteer te word, ’n reuse taak wat verrig moet word deur mense wat nie seker is of hulle salaris gaan ontvang nie.

Die Poskantoor moes ’n verslag ingee by die parlementêre portefeuljekomitee van watter planne gemaak is om die beleërde instelling van ondergang te red.

Khumo Mzozoyana, die Poskantoor se finansiële hoof, sê die afgelope ses maande was die inkomste R2,7 miljard, wat aansienlik minder is as wat die vorige jaar, in die ooreenstemmende tyd, ingevorder is.

Gedurende die afgelope jaar was die uitgawes meer as die inkomste, en die staking het die instelling sowat R75 miljoen gekos.

Alhoewel die poswerkers weer aan diens is, is die geskil tussen die vakbond en die Poskantoor nog nie finaal uit die weg geruim nie, en word onderhandelings steeds gevoer in die hoop dat ’n blywende oplossing gevind sal word.