Oranje Sakekamer sluit af op gesellige noot

Lede van die Oranje Sakekamer (OSK) Wes-Rand en hul families het die jaar met ‘n braai by Paardekraal Monument afgesluit.

1

http://roodepoortrecord.co.za/wp-content/uploads/sites/20/2014/11/IMG_0071-Medium.jpg?9187d3

Foto -Sid Mann, Martin Rossouw en Ferdie van Zyl.

Die sakekamer is in 2009 gestig en streef daarna om die sakebelange van sy lede te bevorder binne die breëre besef dat die belang van die sakegemeenskap onlosmaakbaar van sy volk is.

Die OSK Wes-Rand spog met besigheidsmanne uit Roodepoort, Florida, Randfontein en Krugersdorp as lede. Voor die kole aangesteek is vir ‘n gesellige spitbraai is die lede meegedeel hoe wonderlik die sakekamer gedoen het teenoor ander sakekamers by die onlangse algemene vergadering in Pretoria.

Sid Mann het die lede ingelig van die trofeë wat dié sakekamer onlangs by die algemene vergadering van Oranje Sake Instituut verower het.

Wesrand se sakekamer is geprys vir die grootste ledetal (43 lede) en het die grootste groei in ledetal gehad in die afgelope jaar. Lede se sakeondernemings het in die afgelope jaar die meeste geld onder mekaar se besighede verhandel en het die mees effektiewe administrasie.

Elke lid het ook erkenning ontvang in die vorm van sertifikate vir hul lidmaatskap.

Mnr. Mann het daarop gewys dat die sakekamer beoog om volgende jaar ‘n voordelekaart bekend te stel en oorweeg dit om dié kaart vry te stel aan alle Afrikaners.

Daarna het die feesvieringe afgeskop met ‘n skaap op die spitbraai en heerlike slaaie wat deur die Republikeinse Vrouebeweging verskaf is.