Op die Volksakker – Moet ons brûe bou?

Mag ons alle verskille probeer oorbrug ter wille van eenheid?

Die louterende woestyntog waarop ons volk hom bevind is ´n bitter werklikheid.

Uitkoms wink, maar blyk onbereikbaar:  baie volksgenote raak ontnugter, selfs moedeloos, en onbetrokke wanneer sogenaamde ‘leiers’ met “oplossings” vorendag kom.

Juis wanneer die nag op sy donkerste is, wink die dagbreek.

Daarmee sê ek nie ´n nuwe dag sal eersdaags aanbreek nie – dít is immers nie in ons hand nie, ´n ewige werklikheid wat baie moet besef.

Daar is ook ´n ander, minder aangename werklikhede:

ons volk bestaan uit vele menings-groepe, goed en sleg; ons is immers álmal die nageslag van Vryboer, Trekboek, Voortrekker en Boer.

Ons is één volk: dit beteken glad nie dat ons eensgesind is nie.

Die hartseerste werklikheid is dat daar breuke is wat haas onoorbrugbaar raak.

Dit roep ons tot nugtere besinning oor skeidslyne, hoe dit oorbrug kan word.

Miskien ook of sekere skeidslyne oorbrug mág word.

Ons volk altyd weens sterk menings en persoonlikhede onderling verskil. 

Dink maar aan Italeni, die ZAR burgeroorlog en die Rebellie.

Baie verskille kon oorbrug word, uit dieselfde geloof, waardes en ideale. 

Hiervan spreek hulp uit Transvaalse Voortrekker-geldere in 1938, ook Kaapse Afrikaners wat in 1899 die wapen opneem.

Maar namate rykdom, voorspoed en vreemde kulture geakkomodeer is, het allerlei versoekings bresse in ons volksgeledere begin slaan.

Anders as Pretorius en Potgieter wat mekaar die hand kon gee oor die geopende Bybel, is die verdeeldheid wat ontstaan uit versaking van ons geloof, waardes en ideale ter wille van materiële gewin, selfs eie oorlewing, veel moeiliker.

Sedert 1900 was ‘hensopper’ en ‘joiner’ óók ´n werklikheid in ons volkslewe.

Maar anders as toe, word die hedendaagse ‘hensopper’ en ‘joiner’ geakkommodeer, “ter wille van …”. 

Ons kom die geloof van ons voorgeslagte dringend kort!

Dit is tyd weer eerlik te vra:

Afrikaner, quo vadis?

Daar is één antwoord:  Terug na God, onvoorwaardelik.

Dan draai ons ook terug na ons volks-waardes, ons volks-ideale.

Met hierdie maatstaf kan elke leier, elke volks-organisasie, ook ons eie optrede op die volksakker gemeet word.  Doen ons dit eerlik, kan ons volk weer koers kry en koers hou!

Dan is dit maklik om in te sien: sekere skeidslyne mag nie oorbrug word nie.

Nóg met wie wil opgaan in ´n nuwe heidense nasie, wie mammon naas God wil dien.

Nóg hulle wie die Bybel met ´n ras-suiwer bril wil “lees” en die geloofs-waarhede van verskillende volke en kulture uit die oog verloor.

Toets sogenaamde volksleiers, sogenaamde volks-organisasies, en besluit wie slaag, ook wie te lig bevind word ….