Onderwys poste vakant

CVO-Zoutpansberg skool beskik oor ’n aantal onderwysposte wat gevul moet word

Die skool is geleë in die Verre Noord-Transvaalse dorp, Louis Trichardt,

 

Vir enige navrae kontak gerus die Skoolhoof Mev. Jonelle Booysen by die skoolkantoor tussen 8 -12 uur van Maandae tot Vrydae.

Stuur alle aansoeke ene CV’s na die volgende kontakpersone.
Orion Theron – 082 806 5885 [email protected]  (Voorsitter)
Koos Steyn – 084 616 2958 [email protected]  (Ondervoorsitter)
Kantoor 076 240 8333 [email protected]  / [email protected]

 

Skoolhoof:
Die geskikte persoon moet voldoen aan:
BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant
Die nodige kwalifikasie en ondervinding
Suksesvolle kandidate moet beskikbaar wees vanaf Januarie 2015

Onderwysers benodig:

Graad 5 – 9
Engels

 

Graad 10 – 12
Toerisme 
Afrikaans 

Engels
Geografie 
Besigheidstudie 
Lewensoriëntering 
Rekeningkunde

 

Graad 7 – 9
EBW – (Besigheidstudie en Rekeningkunde) 
Fisiese Wetenskap
Lewensoriëntering