Onderwys poste beskikbaar

Die CVO-Soutpansberg skool beskik oor vakante onderwysposte wat gevul moet word.

Aansoekers moet aandui vir watter pos aansoek gedoen word.

Die skool is geleë in die pragtige Noord-Transvaal, en bied aangename werksomstandighede.

Onderrig kwalifikasies moet die aansoek vergesel.

 

Vir Graad 10 – 12

Toerisme                     Gr 10 – 12

Afrikaans                     Gr 10 – 12

Engels                        Gr 10 – 12

Geografie                   Gr 10 – 12

Besigheidstudie         Gr 11

Lewensoriëntering     Gr 10 – 12

Rekeningkunde         Gr 10 – 12

 

Vir Graad 7 – 9

EBW

(Besigheidstudie en Rekeningkunde) Gr 7- 9

Fisiese Wetenskap                             Gr 7 – 9

Lewensoriëntering                              Gr 7 – 9

 

Indien verdere inligting verlang word, kan die onderstaande persone telefonies, of per e-pos gekontak word.

Aansoeke kan direk aan die voorsitter per e-pos gestuur word, tesame met die nodige CV en bewys van kwalifikasies.

Orion Theron – 082 806 5885 [email protected] (Voorsitter)

Koos Steyn – 084 616 2958 [email protected] (Ondervoorsitter)

Kantoor 076 240 8333 [email protected]

 

Aansoeke sluit op 30 November 2014

CVO Zoutpansberg