NG Kerk het nog nie besluit

Die NG Kerk het nog glad nie die Belhar-belydenis as ’n belydenisskrif aanvaar nie, het prof. Nelus Niemandt, die moderator van die Algemene Sinode, van dié kerk gesê.

Die verklaring is gemaak nadat die liberale Afrikaanse koerante van Netwerk24 n uiters verwarrende berig geplaas het wat die indruk geskep het dat die kerk met ’n oorweldigende meerderheid die omstrede belydenis aanvaar het.

Etlike jare gelede het selfs die Roomse Katolieke verklaar dat die Belhar dokument nie ’n belydenisskrif is nie, en hoogstens as ’n beswaarskrif beskou kan word.

Die NG Kerk is nog in ’n proses om ’n finale besluit te neem. Gemeentes en streeksinodes word tans as deel van die proses gebruik wat hulle siening moet gee oor die Belhar-dokument.