Nasionalisme op WEF-lys

Werkloosheid en ‘n toename in ‘n ongelyke verdeling van inkomste is van die hoof bekommernisse waarmee wêreldleiers hulleself in 2015 besig gaan hou.

‘n Pas vrygestelde verslag van die Wêreld Ekonomiese Forum (WEF) plaas hierdie temas bo-aan die lys op grond van opnames onder 1,800 kundiges.

Van die vrese wat geopper word, is dat indien hierdie sake geïgnoreer word, kan dit veral onder jongmense tot ontevredenheid en konflik lei. Dit kan weer volgehoue groei en vreedsame gemeenskappe ondergrawe.

Die gebrek in die groei van werksgeleenthede het in vanjaar se “Outlook on the Global Agenda”-verslag in die tweede plek geskuif. Indiensneming bly flou en is selfs aan die afneem terwyl ekonomieë besig is om te herstel na die resessie.

Twee “nuwe kopsere” wat die besluitnemers gaan besighou, is geostrategiese kompetisie wat verbind word met die spanning tussen Rusland en die Weste.

‘n Baie interessante onderwerp, naamlik ‘n “intensifisering van nasionalisme” het ook die lys gehaal. Nasionalisme dui volgens die WEF op ‘n toename in die fragmentering van internasionale politiek en is ‘n teenreaksie op die globalisering van volkere.  

Nog temas wat die lys van tien onderwerpe gehaal het, is omgewingskwessies soos die styging in besoedeling en druk op waterbronne asook die skaarste daarvan.