´n Ouer se perspektief op die BCVO – Ter wille van ons kinders

Wanneer ek BCVO uitsonder vir onvermoeide arbeid ter wille van ons kinders moet ek in dieselfde asem elke onderwyser, skoolhoof en ouer van die meer as 30 CVO skole meld!

BCVO se koördinering en steun van hierdie skole is egter van onmeetbare waarde.

CVO skole staan op drie bene: Christelik, Volkseie en uitnemende Onderwys.  Ek fokus op die C en die V.

Die besluit oor jou kind se onderwys is ingrypend, tog dink baie ouers nie hieroor na nie en lewe sonder soeke na die Here se wil in die onderwys.

Onderwys handel oor die oordrag van ´n wêreldbeskouing, nie bloot kennis nie.  Onderwys nie neutraal nie, maar óf Christelik óf nie.  

Onderwys vorm, vestig waardes, is identiteitvormend.  

Onderwys bou of breek ´n volk.

Daarom moet gelowige ouers moet jong kinders beskerm teen die leuens van die wêreld deur kennis van die vakinhoud waaraan kinders blootgestel word, omdat kinders glo wat hulle geleer word.

Is dit reg voor God as my kind blootgestel word aan leerplanne wat Hom met ander godsdienste en gode gelykgestel? 

Om van evolusieteorie en onvanpaste seksonderrig nie te praat nie.  Uit worsteling hiermee ontstaan CVO.

Christelike onderwys beteken nie saalopeninge uit die Bybel, Bybelonderrig of ´n dominee wat met die kinders mag praat nie.

Dit is bloot ´n sousie wat die indruk van Christelikheid skep.

Christelike onderwys gaan uit van die doopbelofte en strewe om elke vak vanuit die lig van die Skrif aan te bied.  

Byvoorbeeld:  ons leer nie vir kinders evolusie nie, maar evolusieteorie en wys hoedat dit in stryd is met die Woord van God.

Christelike onderwys is dus onderwys deurdrenk met die Woord van God.

Laastens die V, die Volkseie

Godsdiens staan nooit los van die volk wat dit beoefen nie.  Die Here het jou deel van ´n bepaalde volk gemaak. Ons moet sorg dra vir die bewaring van ons kultuur, taal en geskiedenis.

CVO-skole leer ons kinders volks-trots en ons volksgeskiedenis – God se handelinge met ons.  

Dit leer hulle hul identiteit ken en bied standvastigheid in hierdie deurmekaar land.  

Die inhoude van die staats-handboeke het net een doel voor oë – om die harte van ons kinders te roof.  Veral ´n vak soos Lewensorientering wikkel ons kinders stelselmatig los van hulle ankers – los van ons God en los van ons volk.

Christelike privaatskole is harde werk, maar lewensnoodsaaklik vir ons kinders.

Besoek gerus die webblad van die BCVO, www.bcvo.co.za, vir volledige inligting.