Moontlike belastingverhogings onaanvaarbaar

“Tot waar moet belastingbetalers gedryf word voordat hulle ‘n duidelike streep trek en besluit dat genoeg nou genoeg is?” vra TLU SA se President, mnr. Louis Meintjes.

Mnr. Meintjes het gereageer op toenemende bespiegelinge dat rentekoerse binnekort verhoog kan word, dat Eskom weer vroeg in die nuwe jaar drastiese tariefverhogings in werking kan stel, maar bowenal dat daar al hoe meer gerugte die rondte doen dat belastings verhoog gaan word.

“Adv Richard Sizani, waarnemende voorsitter van die Staatsdienskommissie, het onthul dat staatsdepartemente op die rand van ineenstorting staan.  Munisipaliteite kan nie meer dienste lewer nie, want die geld raak eenvoudig weg. Individuele elektrisiteiteverbruikers, waaronder landbouers ‘n groot deel uitmaak, moet munisipaliteite met elektrisiteit subsidieer omdat dié met miljoene rande agterstallig is, en skotvry daarvan af kom. Steeds meer plaaslike owerhede kry gekwalifiseerde ouditverslae, en nou blyk dit dat, behalwe die Nkandla-debakel, die kantoor van die President ook nog miljoene rande te veel spandeer het,” sê mnr. Meintjes.

“Hoe kan die staat dit selfs oorweeg om die belastingbetaler nog meer te wil melk net sodat hy nog meer kan vermors, en sodat buitensporige salarisse van wanfunksionele amptenare betaal kan word? Suid-Afrika se belastingverdeling is reeds oneweredig. ‘n Minderheid van die bevolking moet ‘n hele nie-funksionele en dikwels korrupte burokrasie aan die gang hou. Hulle kan dit eenvoudig nie meer doen nie, en belastingbetalers gaan een of ander tyd vir hulleself die vraag afvra of hulle nog enigsins verdere belasting wil betaal?

“Dit is ook ongehoord dat die Ouditeur-Generaal die een verdoemende verslag na die ander die lig laat sien, maar niemand word skynbaar ooit strafregtelik of sivielregtelik daarvoor vervolg nie. Die belastingbetaler kan nie nog verder daarvoor aanspreeklik gehou word nie. Geen belastingverhoging behoort enigsins oorweeg te word nie voordat die Staat nie oor ‘n tydperk getoon het dat hy bereid is om die voorbeeld te stel in doeltreffende bestuur en oordeelkundige gebruik van belastingbetalersgeld nie,” sê mnr. Meintjes.

‘n Behoorlike en deursigtige ondersoek behoort gedoen te word oor wat die werklike oorsake vir die swak prestasie op al die vlakke in die regering is.  ‘n Eerlike bevinding sal wees dat die prys van “affirmative action” nou te duur geraak het vir Suid-Afrika.