Lewe uit geloof

“Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.” – Heb 10:38-39

Die Hebreërskrywer pleit vir die eerste tien hoofstukke by die Hebreërs, Joodse bekeerlinge, om nie terug te val in hul ou godsdiens nie, maar om hulself totaal oor te gee en hul vertroue te stel in Christus. Die nuwe lewe is ‘n geloofslewe wat nie fokus op my, my werke, my planne nie, maar op God, sy plan en sy wil vir my lewe. Laat ons nie terugval op ‘n lewe van eiegeregtigheid nie, maar laat ons die genade dankbaar aanneem en uit geloof lewe.