Kragwerkers kan padgee

Eskom het sy 46,000 personeellede gevra om vrywillige skeidingspakkette te neem in n radelose poging om sy bedryfskoste te probeer sny.

Die kragvoorsiener se werksmag het sedert 2008 gemiddeld met 23% gestyg. Die gemiddelde koste per persoon het sedertdien met 60% toegeneem, aldus Eskom se pas vrygestelde finansiële verslae.

In die jaar tot Maart 2014 was die gemiddelde koste per werknemer R480 000 per jaar.

Oorweging sal ook geskenk word aan aansoeke om pakkette deur die bestuurslede.

Gedwonge afdankings word blykbaar nie op hierdie stadium oorweeg nie.