Kaderaanstellings sink staatsdiens

‘n Dokument van die Staatsdienskommissie (SDK) lê die rede vir vir die ineenstorting en wanadministrasie in talle departemente voor die deur van kaderaanstellings, regstellende aksie en transformasie. Dit veroorsaak ook vaardigheidstekorte en korrupsie. 

Die volledige verslag sal na die SDK se kongres in Verwoerdburg aan die parlement voorgelê word.

Die akademiese opvoedingstandaard van die meeste staatsamptenare is te laag. Slegs 24% van al die staatsamptenare in die land het ‘n universiteitsgraad of gelyke kwalifikasie, terwyl 14% oor ‘n driejaar-diploma beskik en 40% ‘n matrieksertifikaat besit. 

Volgens die dokument is 4,902 staatsamptenare se kwalifikasies laer as gr.3;

2,205 het net gr.3;

939 het gr. 5;

31,479 het gr.9;

31,914 het gr.11;

39,107 oftewel 3% het honneursgrade of nagraadse diplomas;

8,010 meestersgrade;

14,054 beskik oor doktorsgrade.

Die dokument wys ook daarop dat dit ‘n grondwetlike en regsvereiste vir aanstellings in die staatsdiens is dat die grondwetlike gedefinieerde merietebeginsel nie verontagsaam mag word nie.