Huiswerkers se lone opwaarts aangepas

Mildred Oliphant, die Minister van Arbeid, het die nuwe loonskaal en minimumlone vir huiswerkers aangekondig wat op 1 Desember in werking sal tree.

Die huiswerkers sal voortaan tussen R1,284-09 en R2,065-47 per maand ontvang, afhangend die aantal ure wat gewerk word, en in watter gebied hulle werksaam is.

Die aanpassing word jaarliks gedoen deur die betrokke Departement, en hou verband met die Wet op Huiswerkerlone, wat ingestel is om huiswerkers te bevoordeel.

Daar bestaan geen wetgewing vir meriete-verhogings nie, en huiswerkers ontvang die nuwe verhoogde loon, ongeag hulle produktiwiteit.

Werkers in groot metropolitaanse gebiede wat 27 uur per week of langer in diens is, sal R10,95 per uur, of R476-68 per week betaal moet word, of R2,065,47 per maand  Die loon is tans R1,877-70 per maand.

Ander gebiede se tarief is aangepas na R9,30 per uur, wat neerkom op R418,32 per week, en R1,812- 57 per maand. Dit is verhoog vanaf R1,618-37 wat nou per maand betaalbaar is.

Huiswerkers wat 27 uur of minder per week aan diens is, en in groot metropolitaanse gebiede werk, sal R12,40 per uur, of R334-70 per week, of R1,450-33 per maand ontvang. Hul loon is tans R1,318-48 per maand.

Ander gebiede sal R10-98 per uur, R296-35 per week, of R1,284-09 per maand kry.

Foto – Mildred Oliphant