Hoof van Bemagtigingsfonds verdrink in geld

Met die pakket van sowat R5,2 miljoen wat sy verlede jaar aan vergoeding betaal is, word die hoof van die Nasionale Bemagtigingsfonds (NEF) as een van die bes besoldigde vroue beskou.

Philisiwe Mthethwa se totale pakket waarby haar salaris ingesluit is, het ook ’n bonus van meer as R2 miljoen beloop.

Sy is die eggenoot van die Minister van Kuns en Kultuur, Nathi Mthethwa.

Haar verantwoordelikheid is ondermeer om verslag te doen aan die Minister van Handel en Nywerheid, Minister Rob Davies.

Haar pos behels hoofsaaklik om ondersteuning te bied en finansiële bystand te gee aan sogenaamde swart bemagtigings-ondernemings in die land.

Haar salaris is net meer as R3,5 miljoen per jaar om die taak te verrig, en dit sluit in die 45% verhoging wat sy ontvang het.

Gedurende Mei 2013 het die NEF ernstige finansiële probleme ondervind, en kons. Geen hulp of ondersteuning aan swart besighede gegee word nie. ’n Moratorium is op finansiële bystand geplaas wat eers in Mei 2014 opgehef is.

Dit is egter nie bekend hoeveel geld jaarliks gespandeer word om swart besighede finansieel te help nie.

Na wat beweer word, het sy die vrymoedigheid geneem om haar vergoeding gedurende verlede jaar self opwaarts aan te pas met 45% te midde van die ekonomiese krisis en later die jaar haarself ’n bonus van sowat R2 miljoen toegeken.