Hof sê munisipaliteit is onbevoeg

In ’n baie skerp bewoorde uitspraak het ’n volbank in die Appèlhof in Bloemfontein die sogenaamde Mogale City-munisipaliteit gewaarsku dat hy die risiko loop om sy seggenskap oor tender toekennings te verloor.

Die regter het dit onomwonde gestel dat die munisipaliteit se optrede met tenders sodanig is dat dit daartoe kan lei dat die hof self die tenders sal toeken.

Waarnemers is van mening dat hieruit afgelei kan word dat die munisipaliteit hopeloos onbevoeg is om sulke verantwoordelikheid te neem en eintlik nie meer met tenders vertrou kan word nie.

Die hofuitspraak kom nadat die munisipaliteit se tender-komitee ’n groot tende onreëlmatig toegestaan het omdat die proses vol foute was, wat dit ondenkbaar gemaak het dat ’n openbare instansie so ’n swak prosedure kon toepas.

Die regter het in sy uitspraak daarop gewys dat amptenare in die toekoms dalk verantwoordelik gehou gaan word vir hulle wandade, en dat hulle dan persoonlik daarvoor kan boet en al die kostes self sal moet dra.

Appèlregter Malcolm Wallis het bevind die suksesvolle tenderaar, ene Mafoko Security Services, het so ’n swak punt gekry in die tenderproses, dat dit hoegenaamd nie oorweeg moes word nie, en summier gediskwalifiseer moes gewees het.

Foto – Bloemfontein Appèlhof