Hoeveel ondersteun werklik vir Belhar?

In die tipiese "new-speak" van Orwell in ‘n bekende Afrikaanse koerant word aangekondig dat 73% van die oostelike sinode van die Nederduits Gereformeerde (NG) Kerk die Belydenis van Belhar aanvaar het. 

Ingeligte persone se eerste reaksie was dat dit eintlik ou nuus is. Die res van die berig belig die saak egter verder en sê dat die nuwe stemming handel oor die feit dat die kerk besig is om Belhar in artikel 1 van die kerkorde in te sluit. 

Dan begin die berig vinnig uitrafel en stroop homself van sy propaganda oor die sukses van die stemming in die oostelike sinode as genoem word dat prof. Nelus Niemandt, moderator van die algemene sinode slegs versigtig optimisties oor die verloop van sake is. 

Die oningeligte leser sou wonder wat is fout met 73% tot dit verduidelik word dat in 37 gemeentes is daar nie ‘n tweederde-meerderheid vir die wysiging gekry nie, en dat slegs 27 gemeentes dit wel aanvaar het. Dit blyk ook dat meer lidmate in die oostelike sinode wat dele van Sentraal- en Oos-transvaal insluit, teen die belydenis gestem het. 

Vir die wysiging aan die kerkordereël, moet twee-derdes van al die sinodes in die land en twee-derdes van die algemene sinode dit aanvaar. Voorts moet twee-derdes van alle gemeentes saamstem. Gemeentes word nie per sinode getel nie, maar landswyd.

Gemeentes van die Wes-Kaap, Vrystaat en Wes-Transvaal stem tans. Na verwagting sal die meeste gemeentes eers volgende jaar kan stem.

Die blatante propaganda van die dagblad is waarskynlik a.g.v. die feit dat mense al hoe minder lees en net na hoofopskrifte kyk. Hierdie is ‘n goeie bewys waarom mense self moet sorg dat hulle ingelig is oor die ware toedrag van sake.