Hernude kritiek oor lae slaagsyfer vir matriek

Die Departement van Onderwys se uiters lae standaard vir ‘n slaagsyfer in  matriekvakke bly ‘n twispunt en is ‘n bron van ernstige kommer.

‘n Matrikulant kan tans ‘n nasionale senior sertifikaat verwerf deur drie vakke elk met slegs 30% te slaag en drie ander vakke elk met net 40% deur te kom. Kritiek oor hierdie lae slaagvereistes het daartoe gelei dat ‘n taakspan aangestel is om die kwaliteit van die matrieksertifikaat te bekyk.

Die opposisie meen dat indien die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, ernstig is oor die verbetering van die onderwysstandaard in die land dan moet sy bevoegdheidstoetse vir onderwysers invoer en die slaagsyfer in ten minste vier matriekvakke tot 50% verhoog as toelatingsvereiste tot universiteitstudie.