Haglik vir Kroningsparkers in Munsieville

Kroningspark se blanke plakkers word tans aan ‘n hele klomp “onmenslikhede” blootgestel tydens hulle verskuiwing na ‘n swart woonbuurt in Krugersdorp.

Die terrein in Munsieville waar hulle hervestig word is ‘n ou vullishoop wat nie behoorlik gerehabiliteer is nie, en is blykbaar nie eens gekompakteer nie.

Dit gaan uiteraard baie probleme meebring namate die reënseisoen vorder. Die sinkstrukture wat deur die munisipaliteit opgerig is, staan op die kaal grond.

Die hutte word boonop as baie lamlendig beskryf. Die sinkhuisies het min vensters en boonop het sommige van die dakke en mure sulke groot gapings dat ‘n mens daardeur sal kan kruip. Dakke is met toue vasgebind omdat dit kort na oprigting begin afwaai het. Die sinkplate is blykbaar van so ‘n lae kwaliteit dat dit deur die wind geskeur word.

Die omstandighede van die oud-Kroningsparkers is tans haglik, hoewel die Krugersdorpse munisipaliteit alles in die stryd gewerp het om ‘n hofstryd van nege jaar te voer om hierdie mense te verskuif. Benewens hierdie hofkoste gaan die munisipaliteit R22 miljoen gebruik om Kroningspark in ‘n sogenaamde droompark te omskep.