Goeie nuus word verdien

Die onlangse wêreld mededingendheids-verslag (Global Competitiveness Report) bevat heelwat statistiek wat nie positief is oor Suid-Afrika nie.

Op die gebied van arbeidsverhoudinge beklee die land die swakste posisie (die minste punte) uit 147 lande, en toon ‘n konfronterende ingesteldheid tussen werknemers en werkgewers. Dit kan moontlik te wyte wees omdat die land se regeringsvennote ‘n voorkeur toon vir ‘n sosialisties-kommunistiese regeringsvorm; ‘n uitspraak wat openlik deur sekere regeringsvennote gepropageer word.

Die regering probeer om ‘n kapitalistiese ekonomie te versoen met aanvaarbare sosialisme ten einde buitelandse beleggers te lok. Daar is egter toenemende druk deur regeringsvennote om die Nasionale Rewolusie en Freedom Charter sterker deur te voer. Dit word gedoen deur sluipende nasionalisering op vele gebiede, maar sommige regeringsondersteuners vind die proses te stadig. Arbeidsverhoudinge vorm deel van die nasionaliseringsproses.

Dit is so dat kommuniste in vele sleutelposisies in die land se regering aangestel word. Die regering het ook besonder hegte verhoudinge met sekere kommunistiese lande. In kommunistiese regimes bestaan daar gesonder arbeidsverhoudinge as in S.A. Die rede is dat regimes soos China, Kuba en Noord Korea vakbonde stewig vasvat as dit die land se ekonomie bedreig. In S.A. ontbreek daardie wil by die regering omdat dit regeringsbondgenote kan ontstel.

Die ANC regering se president beskuldig die koerante dat hulle deurentyd slegte nuus oor die land publiseer; dit is egter beslis aangenamer om opwindende goeie nuus te publiseer, maar dan moet dit bestaan.

Die land se regering het ‘n verantwoordelikheid om die land se beeld te verbeter en dan eers kan die media verkwalik word oor die publisering van ongunstige nuus.