Goeie nuus oor water

Te midde van die talle berigte oor die swak gehalte van openbare water waarmee die land geteister word, is kennis geneem dat suiwer natuurlike fonteinwater by huise afgelewer kan word.  

Die water is ook ideaal verpak vir restaurante, gastehuise, skole, onthale, funksies, ens. Die samestelling van die water voldoen aan die SABS se vereistes vir gebottelde water, en word al vir 21 jaar aan geselekteerde verbruikers voorsien. Die  “TDS” (totaal opgeloste stowwe) is minder as 18 mg per liter. Na bewering is daar nie suiwerder gebottelde water op ‘n winkelrak beskikbaar nie. Slegs volksgenote help met die voorbereiding van die water, en die ondersteuning van gebruikers dra by tot die skep van werkgeleenthede.    

Daar word ook plek gemaak vir skrander jong mense wat ‘n behoefte het aan ‘n “watertrap”-  of aanpassingsjaar   –  die maande, jaar of jare waarin hulle eers dinge wil deurkyk, of  tot verhaal wil kom of hulle voete wil vind   –  met ‘n interessante en uitdagende program, en verdere opleiding wat nuwe deure vir die toekoms kan oopsluit.  Die geleentheid laat reg geskied aan die gesegde  “daar is mense wat wonder wat gebeur het, mense wat kyk wat gebeur, en mense wat dinge laat gebeur”.  Hier is ‘n  geleent­heid vir jong mense wat dinge wil laat gebeur. 

Daar is ‘n groot potensiaal in die uitbreiding van die bedryf vir ondernemers en beleggers, en nie slegs vir die waterbesigheid nie, maar ook van ander soortgelyke en verwante aktiwiteite. Dit kan vir die regte persoon of instansie groot voordele bied, en dalk ‘n geleentheid om sluimerende ideale te verwesenlik.  

Vir meer besonderhede oor die water, die watertrapjaar vir jong mense, of die waterbesigheid, skakel dr. Steyn Steenekamp by 072 407 8561 of skryf na [email protected]