Ekonomiese groei verbeter

Die land se kwartaallikse ekonomiese groei in terme van die BBP (Bruto Binnelandse Produk) was 1.4% vir die derde kwartaal.

Die ooreenstemmende kwartaallikse groei vir die vorige kwartaal was 0.5%. Verskeie van die ekonomiese sektore, uitgesonderd die vervaardigingsektor met 0.4% negatief, het tot die derde kwartaal se verbeterde groei bygedra.

 

Die jaar-op-jaar se groei staan vir die derde kwartaal op 1.4% wat in lyn is met die afwaartse aangepaste groeiverwagting vir die jaar.