Eerste VN verslag – Geskiedenisonderrig kan lei tot geweld

Die Boere-Afrikaner afvaardiging na Geneve het interessante gegewens na vore gebring, en sprekers het die klanke gemaak wat almal graag wil hoor.

Die Vryburger se spesiale verteenwoordiger het die volgende verslag gestuur en sal waarskynlik opgevolg word met ’n tweede verslag.

 

Aksies wat teen minderhede uitgevoer word, is dikwels deur selfverrykende en arrogante leiers.

Dit was die boodskap van die VN se Hoëkommissaris vir Menseregte, mnr. Zeid Ra’ad Al, by die VN se Forum oor Minderheidsaangeleenthede wat tans in Genéve, Switserland, plaasvind.

Hy sê dikwels word slagtings uitgevoer op grond van ras, geloof of historiese verskille.  Rakende die gewaande historiese verskille het hy daarop gewys dat sommige van hulle eeue oud is, en waarvan die wettigheid heel waarskynlik bevraagteken kan word. Minderheidsregte is sentraal in voorkoming en versagting van geweld en geweldsmisdade. In ‘n bedekte teregwysing na die VN se optrede, het hy die stelling gemaak dat as die VN hom sou kon bemoei wanneer en waar hy moet, heelwat gedoen sou kon word om geweld teen minderhede te voorkom.

“Minderhede het dieselfde regte as enigiemand anders. Die uitdaging is om menseregte in die praktyk uit te voer. Dis kortsigtig om nie die verskille raak te sien in terme van kultuur en ander verskille nie. Almal het verskillende affiliasies”, het Ra’ad Al gesê.

Die President van die VN Menseregte Kommissie, mnr Baudelaire Ndong Ella, het daarop gewys dat menseregteskending teen niemand aanvaarbaar is nie, ook nie minderhede nie. Hy reken daar word tog baie gedoen om menseregte situasies te verbeter in terme van minderheidsregte. Die Forum het ‘n belangrike rol te speel in terme van geweld en gruwelmisdade teen minderhede. Die Forum het reeds baie gedoen in terme van minderheidsregte in onderwys en die ekonomie.

Mnr. Jan Eliasson , Adjunk-SekretarisGeneraal van die VN, het daarop gewys dat geweld en oorlogsmisdade regoor die wêreld gepleeg word teen minderhede. Die VN en almal moet kennis neem van die probleem, en help om oplossings te vind vir die geweld teen minderheidsgroepe. 

“Minderheidsregte se beskerming is noodsaaklik vir vrede en stabiliteit. Die beskerming van minderheidsregte moet aan die voorgrond wees van die VN se aksies”, meen mnr. Eliasson.

Die VN se Spesiale Rapporteur oor Minderheidsregte, mev. Rita Izsak, staan daarop dat haatspraak bydra tot geweld teen minderhede.  As daardie geweld eers uitgebreek het, vind dit plaas sonder vervolging en straf, met die gevolg dat minderhede nog meer blootgestel word aan geweld.  Behalwe die plig van regerings teenoor minderhede, moet sosiale respek vir minderhede gekweek word. Sy sê die VN kan beter doen in sy voorkomende rol, asook wanneer geweld eers in alle erns uitgebreek het. Sy het ook gewys op die plig van burgerlike organisasies om die VN in te lig oor sake van belang.

Mev Anastasia Crickley, verbonde aan die VN Komitee vir die Uitwissing van Rassediskriminasie, het gesê dat sistematiese diskriminasie teen minderhede, aan die wortel van konflik lê. Gebrek aan wetgewing om minderhede te akkommodeer kan ook spanning en geweld bevorder.

Ander sprekers het ook interessante stellings gemaak soos  dat daar gekyk moet word na minderhede wat polities en ekonomies die meeste gemarginaliseerd is; dat minderhede die spesifieke eise tot die aandag van meerderhede moet hê; en dat ekonomiese swaarkry nie noodwendig die sneller vir rassespanning is nie.

   ‘n Interessante perspektief is gestel deur mev Diane Ala’I, Verteenwoordiger by VN vir Baha’i Internasionale gemeenskap, wat daarop gewys het dat geskiedenisonderrig minderheidsgroepe ignoreer of etiketteer.  Sy sê haatspraak help geweld teen minderhede aan omdat dit meer openlik. Die subtiliteit van die onderwys in geweld moet nie buite rekening geraak word nie. Sy het ook gesê  dat waar ‘n regering niks doen nie as minderhede verdruk word, is hy net so skuldig soos die oortreders self!