DRK kan krag tekort oplos

Alhoewel die werklike plan nog nie vervat is in ’n uitgewerkte projek nie, bestaan die moontlikheid dat Suid-Afrika gebruik kan maak van hidro-elektrisiteit wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) opgewek word.

ANC politici en parlementslede was glo opgewonde oor die moontlikheid nadat dit bekend geword het dat die regering ’n memorandum van verstandhouding onderteken het rakende so ’n moontlikheid.

Die memorandum is reeds in 2011 onderteken deur die twee regerings.

Die Kongorivier beskik glo oor die kapasiteit om sowat 40,000 MW hidro-elektrisiteit op te wek waarvan sowat 2,500 MW aan Suid-Afrika toegeken word.

Ompi Aphane, die Adjunkdirekteur-generaal van Beleid en Beplanning in die Departement van Energie, het gesê twee moontlikhede bestaan hoe diie krag na Suid-Afrika versprei kan word.

Dit kan of deur Zambië en Zimbabwe na die land herlei word, of deur Angola en Botswana.

Hy het daarop gewys dat die oorlog in die land egter in berekening gebring moet word, en dat die DRK se infrastruktuur sodanig is dat die herleiding van krag nie maklik gedoen kan word nie.

Geen koste beramings is nog gedoen nie, en die Departement sal mettertyd daarmee handel.

Intussen het ’n voormalige hoof van Eskom gesê die kragprobleme van Suid-Afrika is enorm groot, en gaan nie gou opgelos word nie.

Ompi Aphane het daarop gewys dat die projek ook insluit die vestiging van bepaalde infrastruktuur soos lughawens, paaie, huise, kantore, om die verbinding met die hele projek te verseker.

Ingeligte waarnemers het aan Die Vryburger gesê so ’n beraming kan etlike jare neem, en teen daardie tyd kon Suid-Afrika sy kragprobleem self opgelos het sonder om afhanklik te raak van buitelandse moondhede wat hoë risiko’s met volhoubaarheid inhou.