Draai terug!

Die afgelope twee dekades het baie volksgenote afgestomp geraak, en die volle implikasies van verlore vryheid het vervaag, wat meebring dat daar ’n geneigdheid ontstaan om die derdewêreld leefwyse net so effens te wysig om by ons aan te pas.

Weg uit die geheue van die volk, het ’n klomp waardevolle elemente van ’n vrye leefwyse plek gemaak vir gedwonge alternatiewe.

Die kinders kan op die skool se sportveld gaan speel, rugby, krieket, tennis, en enige ander sportsoort, maar die rondspeel saam met die bure se kinders in die straat tot ma roep vir slaaptyd, is vandag taboe.

Die vryheid van ’n volk, wat voorheen sy vroue en kinders wonderlik en vry kon laat leef sonder om wette op die wetboek te skryf, is vergete in vandag se nuwe land.

Te midde van die baie nuwe wette om almal te beskerm, is die gewelddadigheid al meer en al erger, en leef ons in ’n woeste land weens onoorkomelike kultuurverskille.

’n Vrye volk het gedoen wat ons volk oor eeue reeds toegepas het, Ons het ons vroue geëer en geag, en die bewys daarvan is ’n Vrouemonument. Ons het ons kinders met liefde, vermaning, met voorbeeld en tug, gerig vir die lewenspad.

Wette was veel minder, en veel minder gekompliseerd, want ’n beskaafde volk leef sy vryheid uit volgens die Woord wat genoegsame voorskrifte bied……

Ons het vergeet dat daar ’n tyd was toe ons volk nie nodig gehad het om deure en vensters te grendel nie, en kon kinders in die warm somermaande rustig op die stoep slaap met muskiete as die grootste moontlike plaag.

Ons het vergeet dat ons deur ons eie mense by die bank en die winkel, in ons eie taal bedien is, en die handelaar op die hoek vir die kinders die brood en bottel melk gegee het omdat pa en ma wel later die aansuiwering sou gaan doen.

Dit is maar die klein dingetjies in die lewe van ’n vrye volk. Die groot dinge is met streng dissiplines omraam, wat orde en reg duidelik omlyn het, wat ’n redelike waarborg vir ’n rustige lewe kon bied.

Die versinsels waarmee ons kinders nou grootword, is so ingeklee dat hulle later ’n algehele weersin opbou teen hulle eie regte, want ook daardie regte vervaag later om van hulle die wêreldlinge van môre te maak.

Die versugtinge lê vlak in die gemoed van elkeen wat weer in vryheid wil leef – en dit behoort ons tot selfs groter beslistheid te stem in die stryd om vryheid.

Soewereine vryheid, in ’n eie vaderland, is duur en kosbaar. Die wekroep van dekades gelede kom weer voor ons staan.

Draai om, terug na jou God, terug na jou volk, terug na die huisaltaar…

Redakteur