Calvinistiese Alliansie Webtuiste vorder

‘n Tyd gelede het die Calvinistiese Alliansie bekend gemaak dat ‘n eie webblad mettertyd ontwerp en geregistreer sal word wat ook op gereelde basis opgedateer sal word.

Die webtuiste is intussen geregistreer, maar die afrondingswerk is nog in proses van afhandeling.

Die Calvinistiese Alliansie se bestuur het geoordeel dat dit nodig is om lesers van Die Vryburger op hoogte van sake te hou oor die verwikkelinge, veral in die lig van talle navrae wat gerig is in verband met die opening van die webwerf.

Lesers sal deur middel van Die Vryburger in kennis gestel word sodra die webblad oopgestel word vir besoekers.