BCVO Betrekkings vakant

BCVO Kantoor in Pretoria beskik oor die volgende twee voltydse Onderrigadviseursposte:

1 Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap
en
2 Afrikaans, Engels, Christelike Lewensoriëntering

Die geskikte kandidaat moet toepaslik gegradueerd wees met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Ondervinding in onderrig tot Gr. 12, met ervaring in ’n bestuursposisie is ‘n vereiste.

Van die persoon sal verwag word om onderrig in CVO skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer en deurlopende vakadvies te lewer.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste, asook ervaring van bestuur, spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer.      

Stuur u CV aan:
Die Uitvoerende Hoof by [email protected]
Faks nr.: 086 562 4313

Meld u Kerkverband en Gemeente waar u inskakel asook 3 opvolgbare werksverwante referente in u aansoek. Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

Sperdatum vir aansoeke: DV 20 November 2014.

Baie dankie vir u moeite.

 

Lucia van Wyk

Hoof Uitvoerende Beampte

087 150 3397

071 896 1323

www.bcvo.co.za