Vrystaatse dorpe steeds sonder water

Terwyl die grootste deel van die binneland smag na reën om die droogte te breek, sukkel talle Vrystaters om water te bekom vir was en gaarmaak van die dag se etes.

Vir langer as ’n week sukkel Clocolan in die Oos-Vrystaat om ’n druppeltjie water uit ’n kraan te kry, en moet inwoners allerhande planne maak om skoon te bly.

Die waterkrisis is egter nie net tot Clocolan beperk nie. Talle dorpe gaan gebuk onder ’n water tekort weens pompinstallasies en toerusting wat nie werk nie as gevolg van swak onderhoud wat gedoen word.

Talle inwoners het begin om ’n watertenk aan te skaf, dit te koppel aan die afleipype van die dak, om sodoende die reënwater op te vang.

Die min reën wat tot hede geval het, noop inwoners om op nabygeleë plase, water te gaan haal en so die watertenk by die huis op te vul.

Inwoners sê dit help nie om die munisipale kantore te skakel nie, want die amptenare beantwoord geen oproepe nie.

Ander dorpe soos Petrus Steyn, Zastron, Brandfort en Reitz beleef dieselfde ellende.

“Ons sit met die gemors terwyl die minister van Waterwese gesê het die waterkrisis in Suid-Afrika is finaal opgelos?, was die opmerking van een inwoner.