Onderwys word ‘n nagmerrie

In 2003 was daar sowat 1,3 miljoen nuwelinge wat as graad 1 leerlinge hulle skoolloopbaan begin het, en wat veronderstel was om vanjaar matriek te skryf.

Die skokkende is egter dat daar slegs 551,588 leerlinge vanjaar in die eksamenklas sit om matriekvraestelle te skryf.

Dit beteken dat 725,911 leerlinge langs die pad weggeraak het.

Die jongste gegewens dui daarop dat die die meeste van hierdie leerlinge wat nie by matriek uitgekom het nie, van graad 8 tot graad 10 gedruip het en toe skool verlaat het.

Kenners meen die “druipelinge” se kanse om eendag ’n behoorlike, leefbare inkomste te verdien, is so skraal dat dit met vrymoedigheid aanvaar kan word dat hulle afhanklik van die staat sal wees,

Derduisende van die leerlinge gaan heelwaarskynlik as kriminele in tronke beland,nadat hulle die polisie besig gehou het met allerlei misdade.

’n Woordvoerder van die Oranje Sake Instituut wys daarop dat dit een van die elemente is wat die land se ekonomie ernstig kniehalter.

Benewens die feit dat sulke mense hulle dikwels tot misdaad wend om aan die lewe te bly, word die res van die land se mense opgesaal met belastings om vir die werkloses te sorg, het hy gesê.

Hy reken dat swak dissipline, onopgeleide leerkragte, en die onbevredigende optrede van die Departement van Onderwys die meeste skuld moet dra vir die toestand.

In 2013 het sowat 880,000 leerlinge geregistreer vir graad-R, teenoor die 300,000 van 1999.

Kenners is van mening dat sowat 500,000 van die leerlinge nie matriek sal haal nie.