Hofuitspraak teen munisipaliteite is verblydend

Dit mag lesers baat om te let op ´n onlangse hofuitspraak teen die Stadsraad in Pretoria.

In ’n hofsaak, Perregrine Joseph Mitchell v City of Tshwane Metropolitan Municipality, op 8 September 2014, is die volgende belangrike punte in die uitspraak gestel:

Die opvolger in titel (koper) word nie mede-aanspreeklik vir enige bestaande skuld van vorige eienaars of vorige okkupeerders nie.

Die Stadsraad se statutêre vorderingsreg teen die eiendom, t.o.v. sodanige skuld, verval by titel-oordrag na die nuwe eienaar.

Die uitstaande skuld bly verskuldig deur die vorige eienaar, nieteenstaande 2.

 

In die agtergrond tot die saak blyk dit dat Stadsrade uitklarings uitreik, net om na die tyd te besef hulle rekeninge is deurmekaar en skulde steeds uitstaande.

Tot onlangs het hulle, in weerwil van die korrekte interpretasie van die reg, nuwe eienaars vir ou skulde aanspreeklilk gehou en hulle met beslaglegging gedreig.

Hierdie uitspraak ruim nou enige onduidelikheid uit die weg.