Eerlike besigheid

“JY mag nie twee soorte weegstene, ’n grote en ’n kleintjie, in jou sak hê nie. Jy mag in jou huis nie twee soorte efas, ’n grote en ’n kleintjie, hê nie. Jy moet ’n volle en regte gewig hê; jy moet ’n volle en regte efa hê; sodat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God jou sal gee. Want almal wat hierdie dinge doen, is ’n gruwel vir die HERE jou God — almal wat onreg doen.” – Deut 25:13-16

 

Eerlikheid in handel en wandel is nie net ‘n saak van integriteit nie. Dit is nie eers net ‘n saak van staatswet nie. Dit is ook, en bowenal ‘n saak wat God in sy wet beveel. Om oneerlik te wees, al word jy nie deur mense uitgevang nie, is ‘n oortreding van die negende gebod en inherent ook die tiende gebod aangesien dit spruit uit ‘n onvergenoegdheid wat begeerte tot oneerlike dade bring. Onreg is ‘n gruwel vir die Here onse God en al kan jy dit vir mense wegsteek kan jy dit nie vir God wegsteek nie!