Casino in Pretoria – hof hoor besware

Die beoogde casino wat in Menlyn, Pretoria, bedoel is, het nou ’n draai in die hof gemaak nadat inwoners gebelgd was by aanhoor van die verwikkelinge.

Adv. Etienne Labuschagne SC, wat namens ’n aantal skole en kerke ’n aansoek na die hooggeregshof in Pretoria gebring het, het die hof daarop gewys dat die beplande oprigting van ’n casino ’n belangrike gebeurtenis is wat die mense van die omgewing direk raak.

Hy sê dit is ’n enorme groot gebeurtenis met ’n geweldige impak, en daarom moet die mense behoorlik ingelig gewees het oor wat aan die gebeur is, want dit is in openbare belang.

In sy betoog wys hy daarop dat daar nie voldoende moeite gedoen is om skole van die omgewing op hoogte van sake te hou nie, en ouers behoort deeglik ingelig te word oor die toedrag van sake.

Adv. Labuschagne het namens 14 belanghebbendes opgetree en gevra dat die Metro asook die ontwikkelings tribunaal minstens die hersonering van die verskillende persele, asook die titelaktes, hersien en dat dit tersyde gestel word.

Hy het aangevoer dat die publiek nie van meet af geken is in die beoogde verskuiwing van die Marula Sun Casino na Menlyn nie, en aanvanklik is daar slegs melding gemaak van ’n sogenaamde plek vir vermaak wat blykbaar verwys na rolprent teaters.

Die publiek het eers in Julie 2013 vir die eerste keer verneem van die casino verskuiwing, nadat dit in koerante bekend gemaak is.

In die eerste inligtingstukke is verwys na ander soortgelyke vermaaklikheidsplekke, maar nie een daarvan beskik oor ’n casino nie, het hy gesê.

Nadat inwoners in die media verneem het van die beplande casino, is sowat 6,000 besware by die dobbelraad ingedien.

Die feit dat daar nie ’n waarskuwing gerig is tot die publiek dat die casino beplan om sowat 3,000 dobbelmasjiene in te rig nie, is onaanvaarbaar.

Die Metroraad asook die ontwikkelaars van Menlyn Maine, wat die aansoek teenstaan, vra die hof om dit met koste van die hand te wys.