Boere verjaag Monsanto

‘n Klein groep byeboere het hulle saak teen Monsanto gewen, toe ‘n regter in Meksiko in hulle guns beslis het dat die aanplant van duisende hektaar geneties gemanipuleer (GMO) sojabone die heuningbye en gevolglik hulle inkomste uit heuning, sal verwoes. 

Monsanto mag nou wel oor die dienste van Clarence Thomas, lid van die Amerikaanse Federale Regsraad op hulle betaalstaat hê, wat ‘n duidelike konflik van belang is, maar skynbaar kon ‘n regter van Meksiko nie omgekoop word nie.

Hoewel Monsanto teen die uitspraak sal appelleer, sal dit ten minste die groeiseisoen vertraag en die byeboere tyd gee om groter steun vir hulle saak te kry. 

Die regter was oortuig deur die bewyse wat deur die boere aan die hof voorgelê is waar die verband tussen GMOs, RoundUp, byevrektes en verminderde heuningproduksie uitgewys is. 

Die meeste van die heuning word na die Europese Unie (EU) uitgevoer wat jaarliks $54 miljoen inbring. 

Die regter het in sy beslissing gesê dat bye en GMOs nie gesamentlik kan voortbestaan nie. Hy het ook beklemtoon dat heuning wat van GMOs afkomstig is, ongeskik vir menslike inname is.