Oranjekas wek aandeelhouers se vertroue

Tydens die afgelope week het Oranjekas die vertroue van sy aandeelhouers geniet met die inligting wat verstrek is tydens die Algemene Jaarvergadering van die instelling.

Benewens die uitmuntende beheermaatreëls wat deur die Raad van Direkteure en die Toesighoudende Komitee toegepas word, is daar ook met trots verwys na die besondere kundigheid van die personeel.

Soos die geval nou reeds vir die afgelope drie jaar is, het Oranjekas weer met ʼn voordelige balans afgesluit. Alhoewel die winsgrens beperk word deur die Reserwebank se beperkende maatreëls, is die kundige bestuur van die instelling die hoofrede waarom die voordelige balans kon realiseer.

Aandeelhouers het gedurende die vergadering getuig van die uitstekend diens wat in hulle moedertaal gelewer word deur n span vriendelike mense, en waardering is uitgespreek oor die Oranjekas-debietkaart wat wêreldwyd gebruik word.

Die aandeelhouers is daarop gewys dat Oranjekas, anders as talle groot kommersiële  banke, ʼn gesonde beleid volg en geen risiko’s toegelaat het soos wat by Capitec die geval is nie.

Die aanstelling van ʼn entoesiastiese en ervare kredietbestuurder het ook nuwe momentum gegee om die personeel se werksaamhede meer vaartbelyn te maak.

Foto – voorsitter Thinus Greyling

 

,