Ons kinders se kinders

Oor twee dekades het ons volk ewe dapper weghardloop van die werklikheid en ons self verdedig met verskonings wat nimmer sou kon water hou teen die werklikheid nie.

Soos slaprug-ouers het ons onsself getroos dat die regime enige ding kan doen om ons volk te vernietig, sou ons dit kon verdra, maar die dag as hulle met ons kinders begin peuter in die skole, daardie dag sal ons eendragtig opstaan en ons volk se vroue sou saam met ons die strydbyl optel.

Daardie verskoning het toe ’n muis gebaar – want kyk wat gebeur in skole op hierdie oomblik. Behalwe die kondisionering en die doelbewuste aanslag om ons kinders te vertel hoe sleg hulle ouers en voorouers was, en hoe goed en mooi die Nuwe Suid-Afrika is, is daar ’n opvoedkundige standaard wat bevraagteken kan word.

Laat ons dan nie verder oor openbare skole kla nie, want almal weet wat die toestande is, en dat daar nog enkele skole is wat ’n goeie standaard nastreef en handhaaf.

Die volgende aanslag het nou weer begin toe een persoon met ’n hofgeding begin het om die Christelike etos van skole in die hof ongedaan wil maak.

Of die persoon gaan slaag in sy vete, sal die tyd ons leer.

Ons kan egter verwag dat die aanslag op Christenskap in skole nou nog in die kinderskoene staan, want die een na die ander aanslag sal kom om ook op hierdie terrein ons volk te verneder en te vernietig.

En dit bring die vraag: Gaan ons weer soos in die verlede, grootmond sê hulle moet nou net aan ons geloofswaardes peuter, dan sal….. 

Dan sal wat gebeur?

Om die saak in ’n neutedop saam te vat, die volgende:

Plegtig het ons voor God en die gemeente die doopbelofte afgelê. Ons sal ons kinders opvoed in die vrese van die Here, hulle onderrig of laat onderrig…

Om hieraan uitvoering te gee, het CVO-skole tot stand gekom, en kan daar nog honderde CVO-skole tot stand gebring word as ons net ons doopbelofte wil nakom!

Ter wille van ons kinders se kinders, sal daar ernstig besin, gebid en gewerk moet word aan die saak wat so belangrik is as ons nog ’n Christelike volk wil wees.

Dit het tyd geword om erns te maak met ons kinders, terwille van hulle kinders en die geslagte wat kom.

Redakteur