Min jonges stel belang in politiek

Harde werk lê vir politici voor onder jongmense om hulle te oortuig om aktief en konstruktief by die politiek betrokke te raak.

Dit blyk uit die feit dat net 34% van die jongmense wat sedert 1994 gebore is vir die afgelope verkiesing geregistreer het. Sowat 1,9 miljoen was geregtig om te stem, maar meer as ‘n miljoen van hulle het nie eens geregistreer om te stem nie.

Suid-Afrika het een van die jongste bevolkings in die wêreld, met 40% van die huidige bevolking wat na 1994 gebore is.

Hierdie generasie sal ‘n derde van die stemgeregtigde bevolking uitmaak tydens die 2019-verkiesing, aldus ‘n opname deur TNS SA.