Christelike skole op brandstapel geplaas

‘n Jarelange vendetta teen Christelike skole word opnuut deur Hans Pietersen as voorsitter van ‘n organisasie met “Afrikaanssprekende lede” in die hof gevoer.

Volgens Pietersen is sy hofaansoek egter nie ‘n heksejag op Christenskap of enige ander geloof nie.

Sy invalshoek is egter steeds die Christelike geloof, en hierdie keer is ses skole in verskillende dele van die land in sy visier. As voorsitter van die organisasie vir godsdiensonderrig en demokrasie, vra hy die hooggeregshof in Johannesburg om ses skole te verbied om as Christen-skole deur te gaan, leerlinge Christelike liedere te laat sing, asook ‘n Christelike lewensbeskouing voor te staan.

Volgens Pietersen is dit ongrondwetlik vir enige openbare skool om een geloof uit te sonder en voor te staan. Hy vra die hof dat ‘n interdik uitgereik moet word om die onderskeie skole wat deur hom uitgesonder is, te verbied om voort te gaan met hulle beoefening van Christelike gebruike, en versoek ook dat dit ongrondwetlik verklaar moet word. 

Die skole wat aldus hom ter sprake is, is Laerskool Randhart in Alberton, die Laerskool Baanbreker in Boksburg, die Laerskool Garsfontein in Pretoria, die Hoërskool Linden in Johannesburg, die Hoërskool Oudtshoorn en die Langenhoven Gimnasium in Oudtshoorn.

Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) sal met die betrokke skole vergader om te besluit of hulle die aansoek sal teenstaan en hoe dit gehanteer sal word. Weens die omvang van die saak sal dit moontlik uiteindelik in die grondwetlike hof beland. Trouens, dit raak alle openbare skole, ook die skole wat ‘n ander godsdienstige uitgangspunt as ‘n Christelike etos voorstaan, het die uitvoerende hoof van Fedsas, mnr. Paul Colditz, gesê.

Pietersen voer veral sy veldtog teen die “Afrikaner-Christendom”, volgens berigte wat die afgelope jare in die media opgeduik het oor die vendetta wat hy telkens in die naam van organisasies teen die beoefening van ‘n Christelike lewensbeskouing in skole voer.