Bejaarde in nood

Daagliks hoor ons van nood weens skade .

´n Krisis het ´n lid van ons gemeente getref, toe haar huis op Maandag 1 September 2014 in ´n brand vernietig is.

Weens omstandighede was die eiendom onverseker en is hierdie bejaarde nou op haar kinders aangewese totdat uitkoms gevind kan word.

Ons gemeente het ´n fonds op die been gebring,  wat deur die kerkraads-rekening geadministreer sal word.

Indien enige persoon hul weg oopsien om hiertoe by te dra, sal dit op prys gestel word.  Die rekeningbesonderhede is:

            AP Kerk Wesmoot

            ABSA Bank – takkode 632 005

            Rekening 080149921

            Verwysing: Eveleigh-fonds

Vir besonderhede, navrae oor ander hulp, of indien u hulp anders as ´n finansiële bydrae kan of wil gee, kan u ´n e-pos boodskap stuur na [email protected] of [email protected], gemerk “Eveleigh”.  Alle hulp / bydraes sal deur die gemeente-strukture geadministreer word.

C:UsersEuanBFAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG-20140902-WA002.jpg        C:UsersEuanBFAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG-20140902-WA000.jpg